Header
Main Menu
Untitled Document
วัดสะตือ (พุทธไสยาสน์)

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยสมเด็จพระพุทฒา จารย์ (โต พรหมรังสี) ราวปีพุทธศักราช๒๔oo ซึ่งเป็นสถานที่คุณโยม มารดา องพระคุณเจ้า สมเด็จฯ เคยขึ้นจากเรือมาผูกอู่เปลเห่กล่อม ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่า หลวง อำเภอท่าเรือ เป็นที่รู้กันว่าชื่อของวัดสะตือ มาจาก สภาพแวดล้อมในอดีตของวัดที่มีต้นสะตือใหญ่เป็นสัญลักษณ์ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีพระพุทธไสยาสน์ ขนาดความยาว ๒๕ วา ประดิษฐาน อยู่ทางทิศใต้ หรือที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า “พระนอนใหญ่”
ReadMore:
เขื่อนพระรามหก

เป็นเขื่อนระบายน้ำแห่งแรก
ในประเทศไทย เพื่อทดน้ำ
ส่งให้พื้นที่ใน เขตโครง
การชลประทานป่าสักใต้ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี และปทุมธานี รวมพื้นที่ 680,000 ร่) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2458
เสร็จ พ.ศ. 2467 เขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ท่าหลวง กั้นแม่น้ำป่าสัก เริ่มก่อสร้างเมื่อง
พ.ศ.2458 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2467 สิ้นค่าก่อสร้าง 15 , 494 , 452 บาท มีช่องระบายน้ำกว้าง 12.50 เมตร สูง 7.80

ReadMore:
วัดไก่จ้น

วัดไก่จ้น ถิ่นกำเนิด สม
เด็จพระพุฒาจารย์ (โต
พรหมรังสี) ตั้งอยู่ เลขที่ 1
บ้านไก่จ้น หมู่ 10 ตำบล
ท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จัง
หวัดพระนครศรีอยุธยา วัด
ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำ แควป่า สัก ทิศใต้ยาว 150 เมตร ติดต่อกับทางสาธารณะและที่ ดินของเอกชน อาณา เขต ทิศเหนือยาว 110 เมตร...

ReadMore:
 Untitled Document

พยากรณ์อากาศวันนี้

Untitled Document ประกาศเรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงคลิกดูรายละเอียด

อบต.ท่าหลวงกำหนดการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จะได้ดำเนินการจัดเก็บภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2559
การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. กำหนดยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายใน เดือนมกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ผู้รับการประเมินต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

ภาษีป้าย
1. เจ้าของป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่
1. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ตั้งแต่ 2 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.ท่าหลวง โทร. 035-225-010

 Show Board All
กระดานข่าวบ้านท่าหลวง
Topic อบต.ท่าหลวงยินดีต้อนรับทุกท่าน New
(comments : 0 | views : 386) เมื่อ : 01 Dec
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
Topic ประกาศเรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล New
(comments : 0 | views : 67) เมื่อ : 10 Aug
Topic โครงการน้ำประปาดื่มได้ สะอาด มั่นใจคุณภาพ ลดรายจ่ายครัวเรือน New
(comments : 0 | views : 228) เมื่อ : 17 Oct
Topic ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก New
(comments : 0 | views : 325) เมื่อ : 23 Apr
Topic ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก New
(comments : 0 | views : 241) เมื่อ : 23 Apr
Topic โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมพงษ์ New
(comments : 0 | views : 126) เมื่อ : 12 May
Topic โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายนิมิตร New
(comments : 0 | views : 109) เมื่อ : 12 May
Topic โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ปากทางเข้าหมู่บ้านผู้ใหญ่บุษบง New
(comments : 0 | views : 112) เมื่อ : 12 May
Topic โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7(2) New
(comments : 0 | views : 110) เมื่อ : 12 May
Topic โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7(จุดที่ New
(comments : 0 | views : 108) เมื่อ : 12 May
Topic ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ ดังมีรายละเอียดดังนี้ New
(comments : 0 | views : 116) เมื่อ : 12 May
   
กิจกรรมงานสังคมประเพณี
กิจกรรมงานกีฬาสันทนาการ
Topic โครงการท่าหลวงสวยงาม หน้าบ้านน่ามอง New
(comments : 0 | views : 160) เมื่อ : 05 Mar
Topic ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี New
(comments : 0 | views : 161) เมื่อ : 05 Mar
Topic พิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 3 อบต.ท่าหลวง New
(comments : 0 | views : 145) เมื่อ : 05 Mar
Topic กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา New
(comments : 0 | views : 153) เมื่อ : 05 Mar
Topic กิจกรรม ปั่นเฉลิมพระเกียรติฯ New
(comments : 0 | views : 138) เมื่อ : 05 Mar
Topic ปั่นชมเขื่อน เยือนถิ่นหลวงพ่อโต New
(comments : 0 | views : 129) เมื่อ : 05 Mar
Topic เทศกาลชมเขื่อน หนาวนี้ที่ท่าหลวง และมหกรรมสินค้า OTOP New
(comments : 0 | views : 127) เมื่อ : 05 Mar
Topic กิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ New
(comments : 0 | views : 309) เมื่อ : 17 Oct
   
ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจากท้องถิ่นจังหวัด
Topic ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ New
(comments : 0 | views : 253) เมื่อ : 03 Sep
   
มติ ก.จังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
   

Tab Contant

 

 


Who's Online
We have 1 User online

สถิติผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์
Statistics
สถิติวันนี้
24
สถิติวานนี้
28
สถิติเดือนนี้
537
This Year
8,906
สถิติรวมทั้งหมด
13,615
Bottom Block
แผนที่อบต.ท่าหลวง


แผนที่อำเภอท่าเรือ

แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Untitled Document
ลิขสิทธิ์ © 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง. สงวนลิขสิทธิ์.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดต่อ อบต.ท่าหลวง โทร. 035-225-010 e-mail : thaluang_2509@hotmail.co.th